بایگانی برچسب: آمریکا

لبخند آمریکایی و رمز و رازش

وقتی در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی مک‌دونالد وارد روسیه شد، مجبور شد به کارمندان روسش لبخند‌زدن را آموزش بدهد. آمریکایی‌ها به ملتی مشهور هستند که همواره لبخند بر لب دارند و همین حتی موضوع تحقیقاتی گسترده شده که چرا آنها تا بدین حد لبخند می‌زنند. محققان اخیرا دریافتند که ماجرا به مهاجرپذیر بودن این کشور مربوط …